Veľkosti

Naša výroba je silno orientovaná na produkciu veľkoobjemových kvetináčov. Unikátne konštrukcie našich foriem umožňujú výrobu kvetináčov, ktoré by sme mohli bez preháňania označiť za kvetináče XXL.

Samozrejme, že kvetináče veľkých rozmerov vyžadujú mimo riadne skúsenosti, profesijné zručnosti, presné výpočty a mnoho ďalších vecí, ktoré ale v samotnom výsledku tvoria dokonalý celok.

 

Výhoda sklolaminátu, ktorú považujeme za kľúčovú je pomer veľkosti kvetináčov a i chváhy. Pozrite sa na porovnanie váhy sklolaminátového truhlíka s betónovým.

Dobrá správa: SKLOLAMINÁT JE 6 X ĽAHŠÍ NEŽ BETÓN

POROVNANIE VÁHY

SKLOLAMINÁTOVÝ TRUHLÍK rozmer 40 cm x 100 cm x 50cm (výška) 12 kg
BETONOVÝ TRUHLÍK rozmer 40 cm x 100 cm x 50cm (výška) 70 kg

Akákoľvek manipulácia je úplne bezpečná a bezproblémová. V absolútnej väčšine našich realizácií nie je nutné používať mechanizáciu, čo je samozrejme lacnejšie, rýchlejšie a pohodlnejšie. 

 

Tešíme sa na Vaše objednávky. Vypracujeme pre Vás návrh riešení a cenovú kalkuláciu. Každá nová zákazka je pre nás výzvou a vy môžete čerpať z našich skúseností.  

Neváhajte sa nás opýtať